Här kommer vi att lägga upp allt om Benzing-live och uträkningsprogramet.

 Hur kopplar man ihop systemet.  Benzing G2
 Ta ut en txt-fil på duvor från UNIKON  Ta ut en txt-fil på duvor från Tauris
 och ladda sen in den i MyPigeon  och ladda sen in den i Mypigeon