Din Rubrik

 

Hur får vi hem duvorna säkrare?

Trots alla svårigheter som våra duvor nu möter, måste vi få hem dem. I min förra artikel pekade jag på de störningar i jordens magnetfält som duvorna har att kämpa emot. Ändå måste vi hitta vägar att underlätta för dem.

Forskarnas prognos är att 2013 når solaktiviteten ett maximum. Det betyder att vi kan räkna med ett stört magnetfält även om det inte är några kall- eller varmfronter som rubbar det. Med tanke på att magnetfältet redan är försvagat, gäller det att undvika  alla svårigheter som går att undvika.

Genom berggrunden i Skandinavien uppträder anomalier ( rubbningar ) av magnetfältet som  är framkallade av malmhalten i berget. Kartan över Skandinavien visar var anomalierna  uppträder. De starkast röda partierna på kartan är de områden där störningen är starkast. För att undvika dessa svårigheter bör man inte lägga flygningar i dessa områden. Vi ser tydligt att området Dalarna och Bergslagen bör undvikas. Däremot flygningar från Hudiksvall eller Kramfors ger en flygsträcka som klarar avvikelserna mycket bättre. Se Kartan.

En grundläggande fråga är väderfronterna. För 20-30 år sedan krävdes det en kraftig kallfront, ofta med åska, som kunde förvirra duvorna. I dag med det försvagade magnetfältet och solstormarna räcker en svag kallfront eller en varmfront för att hemkomsthastigheten går under 1000m/min.  Det betyder att duvorna inte har hittat. De har sökt i olika riktningar. Somliga duvor har då av en slump kommit runt fronten och kunnat hitta hem. Ett tydligt exempel hade vi på ”Ostseerennen”. En träningsflygning var en tydlig flygning genom en front. De främre duvorna hade en hastighet på 500-600 m/min. Men två duvor stack ut. Den första duvan som kom hade en hastighet på drygt 900m/min och duva 2 hade drygt 700 m/min. Jag bevakade båda dessa duvor för att se om det var några superduvor. Det visade sig att duvan nr 1 blev borta vid nästa flygning som var en normal flygning. Duva nr 2 blev borta på nästa flygning som också var normal. Tydligen hade de dragit iväg vid den svåra flygningen och så råkat komma runt fronten.

Nu kan vi ju inte förlita oss på slumpen varje gång. Det tycks ju finnas duvor som klarar sig bättre än andra under svåra förhållanden, dvs stört magnetfält. Under tiden som magnetfältet har försvagats har det även skett en selektion av duvor som klarar detta bättre än andra. Duvor som har en bättre orienteringsförmåga än andra och ändå är snabba. Om vi tittar på den internationella duvmarknaden så blir ständigt nya odlare i ropet med sina duvor. Duvor som är anpassade till de nya förhållandena. Men även våra odlare har anpassat sig och plockat fram duvor som går bra idag.

Duvor som har rutin och varit med om detta tidigare brukar klara sig bättre än oerfarna duvor. Sedan spelar formen en avgörande roll. Duvor som är i bra form vågar ta egna beslut och ger sig iväg från flocken. De litar också på de svaga signaler de får att orientera efter. Hur vi får duvorna i högform är ett helt kapitel för sig men helt nödvändigt för att ligga i topp.

Med sporthälsningar

Manfred Koch

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.