Bengt Nordstrand en av våra bästa sportskamrater.

Vår hedersmedlem Bengt Nordstrand, har bjudit oss sitt farväl. Bengt avled den 28 februari. Bengt har alltid legat i toppen på våra resultatlistor - i synerhet då på långdistans. Vidare har Bengt varit redaktör för vår tidskrift i många år och alltid gjort ett hedersamt arbete. Svenska Brevduveförbundet har Bengt  mycket att tacka för.

 - Våra tankar går nu till Mona och barnen.


  - Du går ifrån oss men är ej borta. I våra tankar du lever kvar. Vila i frid